Følg med her

Skygger & NLP

Skygger

Skyggen er et psykologisk begreb og er skabt af den schweiziske terapeut og psykiater Carl Gustav Jung.
Skyggen er jegets modsætning. En skygge er en side af dig selv du ikke vil være ved eller stå i. Det kan både være bevidst eller ubevidst. Det er egenskaber eller karaktertræk som du ikke kan lide ved dig selv, eller som du mener du ikke selv indeholder.

Det er sider af dig selv du har lært, at du ikke skal vise frem eller udleve. Det er sider af dig selv du har gemt for alle andre og i særdeleshed dig selv. Det er sider af dig selv du har fået fortalt ikke passede ind i en given situation og derfor er blevet skammet ud hos dig.

I ordbogen står der bl.a. om en skygge at den symboliserer det negative, skjulte, en afglans, men også sjælen. Skyggen er ofte kædet sammen med det ubevidste.

Når du bliver provokeret eller på anden måde “tricket” af noget en anden gør eller når du f.eks. bliver misundelig, så har du med stor sandsynlighed fat i en skyggeside af dig selv. Det er bl.a. derfor de mennesker, som aktiverer negative følelser i dig, er dem du kan lære allermest af – om dig selv. For her finder du skyggen.

Alle steder hvor du møder modstand hos et andet menneske finder du en skygge hos dig selv. Og med modstand mener jeg, at du får en følelsesmæssig kraftig reaktion på et andet menneske.

Det kan også være du er stærkt fascineret af et andet menneske, her kan der også være en skygge der spiller ind.

Ifølge Jung indeholder vi alle egenskaber. Alle. Både de charmerende og knap så charmerende egenskaber.
Som Jung sagde, det du ikke vil være med, vil ikke lade dig være. Det vil sige, at alle de egenskaber du gemmer, væk vil ikke lade dig være. Du kan bruge mange år på at gemme de egenskaber/skygger væk, men de kommer frem på et tidspunkt – og oftest når du mindst venter det.

Neuro Lingvistisk Programmering

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering. Og hvis man igen oversætter det direkte, bliver det til hjerne-sprogprogrammering. Vi programmerer hele tiden os selv. Hvad? Hvorfor? Hvordan? – en tanke er en konstruktion. NLP er menneskets subjektive virkelighedsopfattelse.

NLP kan bl.a. bruges til personlig udvikling og til at skabe en positiv forandring i et andet menneskes liv. Vores sprog og sprogbrug kan forme vores tanker og adfærd og hermed kan vi opnå et specifikt mål ved hjælp af NLP-teknikker.

Vi kan selv designe vores egen tilstand. Med NLP-coaching kan vi tilbyde hjernen andre redskaber og strategier end den der benyttes i forvejen, hvis et menneske ønsker andre handlemuligheder for at opnå et givent mål.

Udviklingen af NLP blev startet i 1970´erne af Richard Bandler og John Grinder.